Miasto Bojanowo

Bojanowo położne jest w południowo-zachodniej Wielkopolsce na terenie byłego województwa leszczyńskiego. Oddalone jest ok. 90 km od Poznania, 20 km od Leszna i 15 km od miasta powiatowego - Rawicza.

Akt lokacyjny miasto otrzymało 16 kwietnia 1638 roku z rąk króla Polski Władysława IV Wazy. Założycielem miasta był Stefan Bojanowski, polski szlachcic wyznania luterańskiego. Bojanowo prężnie się rozwijało głównie dzięki innowiercom uciekającym przed prześladowaniami z Czech i Śląska.

23 stycznia 1793 roku w wyniku II rozbioru Polski Bojanowo przeszło pod zabór pruski. Okres niewoli to czas upadku miasta. Dzieła wyniszczenia dokończył największy w historii miasta pożar, który wybuchł 12 sierpnia 1857 roku. Spłonęło całe miasto. Czerwony kur strawił 440 domy pozbawiając dachu nad głową 2000 ludzi. W płomieniach zginęło 19 osób, 50 odniosło rany. Miasto odbudowano na planie sprzed pożaru dlatego największą pamiątką po minionych epokach jest sam układ ulic wzorowany na kompozycjach renesansowych. Układ ten tworzy kwadratowy rynek i sieć ulic krzyżujących się pod kątem prostym. Przy nich wybudowano nowe domy, tym razem nie z drewna lecz z cegły i kamienia.

W ostatnim roku XX stulecia Bojanowo liczyło ok. 3030 mieszkańców i pod tym względem zajmowało 74 miejsce wśród 108 miast Wielkopolski. Miasto spełnia dziś rolę ośrodka usługowo-handlowego. Znaczące zakłady pracy zatrudniają co najwyżej po kilkadziesiąt osób. Mimo, iż Bojanowo nie należy do bogatych gmin - jest miastem schludnym i zadbanym. Mieszkańcy utożsamiają się z wielkopolską tradycją gospodarności - co niewątpliwie jest jednym z atutów tej małej społeczności.

źródło: http://www.gminabojanowo.pl